Konsultimi i strategjisë kombëtare 2019-2023

World Vision ka konsultuar strategjinë kombëtare për 5 vitet e ardhshme me dhjetra përfaqësues të shoqërisë civile, institucioneve shtetërore, organizatave ndërkombëtare, përfaqësues të ambasadave dhe të akademisë.

Drejtoresha e World Vision për Ballkanin Perëndimor, Eljona Boçe Elmazi tha në fjalën e saj, se sot është shumë i rëndësishëm partneriteti mes të gjitha hallkave, në mënyrë që të gjithë bashkë t’u vijmë në ndihmë

fëmijëve dhe familjeve në nevojë.

Konsultimi i Strategjisë Kombëtare ka në qendër fëmijët më në nevojë dhe u fokusua në tre çështje:

1-Shërbime të integruara në nivel komunitar për fëmijët më vulnerabël.

2-Struktura dhe sisteme të drejta përmes partneriteteve lokale dhe kombëtare për fëmijët më vulnerabël.

3-Fuqizimi ekonomik i të rinjve dhe familjeve.