Konsulencë/ekspert për trajnimin e të rinjve vullnetarë

Postuar: 2/07/2018

Kërkojmë konsulencë/ekspert për trajnimin e të rinjve vullnetarë mbi gjithëpërfshirjen sociale, vullnetarizimin dhe promovimin e diversitetit.

Ke pasur angazhime të mëparshme me të rinjtë? Apliko dhe bashkohu në ekipit tonë, për të aftësuar të rinjtë për zbatimin e aktiviteteve në ndihmë të personave me aftësi të kufizuar.
Tor_for_activity_1.3_0