Koha Jonë – Po vijnë refugjatët!

refugjate-greqi-maqedoni6-600x360

Më shumë se 160 emigrantë dhe refugjatë aktualisht në Ballkan janë fëmijë të pashoqëruar ose fëmijë të ndarë nga prindërit. Shumica po qëndrojnë në qendra kolektive, hostele, qendra azili, parqe, ose në vende të hapura, në Serbi, Bullgari, Kroaci dhe Bosnje. Udhëtimi i vetëm në rrugën e re ballkanike drejt Europës Perëndimore i ekspozon ata ndaj rreziqeve të shumta siç janë uria, trafikantët e njerëzve dhe abuzimi e shfrytëzimi seksual.

http://www.kohajone.com/2018/06/21/po-vijne-refugjatet/