Kërkohet ekspert/kompani për vlerësimin, trajnimin dhe udhëzimin e vazhdueshëm të profesionistëve të aftësisë së kufizuar dhe gjithëpërfshirjes

Postuar: 19/01/2023

World Vision Albania kërkon ekspert/kompani për vlerësimin, trajnimin dhe udhëzimin e vazhdueshëm të profesionistëve të aftësisë së kufizuar dhe gjithëpërfshirjes në bashkinë Prrenjas.

Shihni dokumentët bashkëlidhur për t’u njohur me termat e referencës.

Aplikantët e interesuar të dërgojnë në emailin, procurement_albania@wvi.org brenda datës 24 Janar 2023:

-Një CV, personale ose kompanisë

-Adresë zyrtare emaili (ku do tju dërgohet ftesa për ofertë për të marrë pjesë në tender)

 Ju mirëpresim!

Shënim: Kapaciteti i emailit tonë është 32 MB , nëse dokumentat e dërguara janë më shumë se ky kapacitet, ju lutem përdorni metoda si zip dokumentat, compress file, google link etj .

Documents: 
Termat e referencës_TOR_400166.docx