Irena- Sipërmarrje ime kushtuar fëmijëve me aftësi të kufizuar

Këtë vit, Festivali i Rinisë organizohet nga World Vision Albania në bashkëpunim me Regional Youth Cooperation Office – RYCO.