“Histori të Pathëna 3” – Ndërgjegjësimin përmes artit mbi fenomenin e trafikimit të qenieve njerëzore

A e dini se ka histori të pathëna të trafikimit të qenieve njerëzore? A je artist dhe do të jesh pjesë e një konkursi që i tregon këto histori përmes vizatimit dhe pikturës?

Apliko në “Histori të Pathëna 3”.

Organizata World Vision Albania dhe UNICEF Albania ju ftojnë të dërgoni punimet tuaja deri në 29 Shkurt në adresën worldvisionalbania@wvi.org

Bashkë mund të parandalojmë trafikimin e qenieve njerëzore.