Gazeta Shqiptare – Projektvendimi, 3545 familjet qe perfitojne ndihme ekonomike ne kryeqytet

keshilli-bashkiak

Gjate mbledhjes se Keshillit Bashkiak qe do te mbahet mesditen e sotme, pritet miratimi i projektvendimit mbi dhenien e ndihmes ekonomike per 3545 familje ne kryeqytet ku perfshihen gjithashtu edhe femijet me statusin e jetimit e ato me aftesi te kufizuara, viktimat e dhunes ne familje dhe viktimat e trafikimit. Gjithashtu do te merren vendime edhe per kompensimin e energjise dhe per personat me statusin e invaliditetit.

http://www.gsh.al/2018/04/26/projektvendimi-3545-familjet-qe-perfitojne-ndihme-ekonomike-ne-kryeqytet