Gazeta Shqiptare – Ministria e Arsimit vendos kritere të reja për t’u bërë mësues. Ja kur nis viti i ri shkollor

mas

Ministria e Arsimit ka përcaktuar kriteret e reja që duhet të plotësojnë mësuesit për të marrë emërimin e tyre në shkolla, këto ndryshime vijnë në kuadër të vendimeve të reja për rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe ndryshimeve të ligjit për arsimin e lartë. Brenda dy vitesh, të gjithë drejtuesit e shkollave dhe ata që aspirojnë të bëhen të tillë, duhet t’i nënshtrohen një trajnimi për drejtim dhe administrim shkolle. Në fund të ciklit të detyrueshëm, ata pajisen me certifikatë, e cila është kusht për të mbajtur atë pozicion pune.

http://www.gsh.al/2018/08/05/ministria-e-arsimit-vendos-kritere-te-reja-per-tu-bere-mesues-ja-kur-nis-viti-ri-shkollor/