Fushata 1goal4IMPACT – Mesazhi i të rinjve të Durrësit për barazinë gjinore dhe gjithëpërfshirjen

Të rinjtë e Durrësit kanë gjetur një mënyrë shumë origjinale për të sjellë në vëmendjen e bashkëmoshatarëve dhe komunitetit barazinë gjinore dhe gjithëpërfshirjen sociale.Ata kanë inskenuar një situatë që e kanë hasur në komunitet, por që duan të ndryshojnë mentalitetin dhe historia të mos përsëritet.

Fushata 1GOAL4IMPACT mbështetet nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, si dhe institucionet vendore, Bashkia Durres dhe Zyra Vendore Arsimore Durres.