FTESE PER PJESEMARRJE NE TENDER

Postuar: 25/06/2018

“World Vision Albania” shpall të hapur tenderin për:

Materiale Didaktike dhe Zhvillimore për fëmijë

Jeni të lutur të shprehni interesin dhe konfirmimin tuaj në lidhje me pjesëmarrjen në këtë tender brenda datës 28 Qershor 2018, ora 12:00, me e-mail në adresën:

edra_xhaxho@wvi.org