Exit.al – Komuniteti rom fiton çështjen për diskriminim kundër bashkisë Krujë

komuniteti-rom

Lagjia e romëve në Fushë-Krujë ka fituar çështjen për furnizimin me uji të pijshëm ndaj Bashkisë Fushë -Krujë, tek Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, (ERRC). Komisioneri gjeti se Bashkia e Krujës kishte diskriminuar familjet rome të lagjes “Kastriot” në bazë të etnisë dhe statusit ekonomiko-social të tyre. Ndaj, Komisioneri e urdhëroi bashkinë të ndërmarrë masa të menjëhershme për ta korrigjuar situatën ose do të denohej me një gjobë.

https://exit.al/2018/12/komuniteti-rom-fiton-ceshtjen-per-diskriminim-kunder-bashkise-kruje/