DW Shqip – Trafikimi me njerëz dhe shfrytëzimi seksual

trafikimi

Kombet e Bashkuara raportojnë për gjithnjë e më shumë raste të trafikimit me qenie njerëzore. Në raportin e Zyrës së OKB për Luftimin e Drogës dhe Krimeve në Vjenë (UNODC), thuhet se në vitin 2016 janë regjistruar 25.000 viktima të trafikimit, që është dukshëm më shumë se një vit më parë. Gati 60 % e viktimave të trafikimit me njerëz shfrytëzohen për qëllime seksuale ku shumica prej tyre janë femra thuhet në raportin e OKB-së.

https://www.dw.com/sq/trafikimi-me-njer%C3%ABz-dhe-shfryt%C3%ABzimi-seksual/a-46972646