DW Shqip – Shqipëri: Fëmijët pa fëmijëri

dw

Fëmijë që lypin apo që shfrytëzohen për punë, një dukuri që është zbehur nga viti në vit, por nuk është zhdukur ende në Shqipëri. Varrezat e Tiranës janë vendi ku më së shumti lypin këta fëmijë. Një djalë 13 vjec thotë se pastron varret, i lanë ato… Njerëzit i japin 15-20 mijë lekë për shërbimet që bën dhe ato para ia jep gjyshit që bën bukë e gjellë. Ai nuk ndjek shkollën dhe pohon se ka edhe fëmijë të tjerë që bëjnë këtë punë.

https://www.dw.com/sq/shqip%C3%ABri-f%C3%ABmij%C3%ABt-pa-f%C3%ABmij%C3%ABri/av-47366935