DW Shqip – Colin Wolfe: Momenti për hapjen e negociatave të pranimit në BE është tani.

dww

Ka një ndërgjegjësim në rritje për potencialet dhe nevojat e Ballkanit Perëndimor, sepse do të duhen rreth 40 vjet që ai të arrijë nivelin e tanishëm të jetesës në vendet e BE-së. Fokusi është në angazhimin dhe zotimin ndaj ideve të reja, bizneseseve të reja, rritjes së menҫur ku ka një kompenent dixhital të konsiderueshëm, ku secili vend nga rajoni po jep kontributin e tij, këtu është shumë i rëndësishëm Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal lidhur me fazat dhe planin e veprimit.

http://www.dw.com/sq/colin-wolfe-momenti-p%C3%ABr-hapjen-e-negociatave-t%C3%AB-pranimit-n%C3%AB-be-%C3%ABsht%C3%AB-tani/a-43865361