DW Shqip – Çfarë nënshkruan qeveritë e Shqipërisë dhe Kosovës?

ks

Me disa marrëveshje të nënshkruara dhe me një fotografi të përbashkët me shenja duarsh që simbolizon shqiponjën, përfundoi mbledhja e përbashkët e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, e cila u mbajt në qytetin e Pejës. Kosova dhe Shqipëria kanë nënshkruar në Pejë disa marrëveshje me të cilat brenda gjashtë muajve unifiohen doganat, hiqet romingu dhe parashikohen masa të tjera.

https://www.dw.com/sq/%C3%A7far%C3%AB-n%C3%ABnshkruan-qeverit%C3%AB-e-shqip%C3%ABris%C3%AB-dhe-kosov%C3%ABs/a-46456997