Besimi në zhvillim

Projekti i sponsorizimit ose i njohur ndryshe edhe si projekt i letërkëmbimit bën të mundur që miq nga vende të ndryshme të zhvilluara të mbështesin zbatimin e programit tonë.

Kontributi i tyre besnik bën të mundur jetësimin dhe zbatimin e disa projekteve (edukim, mbrojtje e fëmijës, rinia dhe letërkëmbimi) që kontribuojnë në mirëqenien e fëmijëve dhe komuniteteve më në nevojë.

Synimi i Programit "Besimi në Zhvillim"

World Vision së bashku me komunitetet fetare në Shqipëri, synon të promovojnë një ndryshim pozitiv që sjell shpresë, zhvillim shpirtëror dhe forcimin e familjes duke mobilizuar dhe angazhuar komunitetin në çështje të mirëqënies së fëmijëve, duke ndërtuar marrëdhënie të forta besimi dhe bashkëpunimi me komunitet e besimit në zhvillimin shpirtëror të fëmijëve, të të rinjve dhe adoleshentëve.

Duke ndërtuar marrëdhenie të forta besimi dhe bashkëpunimi me kishat dhe organizatat me bazë besimi tjetër.

Duke ndërtuar kapacitet e tyre për t'i pajisur me njohuri dhe aftësi për angazhimin social në komunitet.

Duke ndërmarrë nisma dhe projekte për zhvillimin shpirtëror të fëmijëve dhe të të rinjve.

World Vision së bashku me komunitetet fetare në shqipëri, synon të promovojnë një ndryshim pozitiv që sjell shpresë, zhvillim shpirtëror dhe forcimin e familjes.

Lajme

“We all witnessed in 2022, how the lives especially those of children and youth …

World Vision Albania ka hapur thirrjen për 4 ekspertë/grupe ekspertësh ose agjenci sipas kërkesave …

Postuar: 1/04/2020 Year  2019  marked  the  anniversary  of   the   20-year   efforts   in   humanitarian,   development   …

Postuar: 27/04/2021 The  events  in  2020  impacted  lives  of  all  children,   especially  the  most  …

Postuar: 12/05/2022 “2021 was not an easy year on children, adolescents and their families …

Postuar: 17/03/2022 Kthimi i emigrantëve në vendin e origjinës shoqërohet shpesh me shumë sfida …