BBC – Një kuti për çdo foshnje në Finlandë

finland baby

Që nga viti 1949, kutia e foshnjave u shpërndahej të gjithë prindërve të ardhshëm në Finlandë. Që atëherë është bërë një përvojë e përbashkët që lidh brezat dhe madje edhe një pjesë të identitetit kombëtar të Finlandës si një lloj simboli i finlandeze të barazisë shoqërore. Gjithkush merr një kuti, nëse jeni të pasur apo të varfër pasi gjithkush meriton “një fillim të barabartë në jetë”. Ajo ka gjithçka për të cilën një fëmijë ka nevojë, por jo vetëm ata. Që nga viti 2011, kutitë e foshnjave nuk kanë pasur asnjë broshurë apo libër. Artikujt janë zgjedhur me kujdes për t’i dërguar prindërve disa mesazhe. “Çdo send në të është atje për një arsye, duke dhënë një mesazh të caktuar”.

http://www.bbc.com/capital/story/20181130-why-this-country-parcels-babies-in-boxes