Balkan Insight – Raporti i ri i Transparency vlerëson dobët vendet e Ballkanit

Romania protest 640

Raporti i fundit vjetor i Transparency International mbi nivelin e perceptuar të korrupsionit në botë i ka vlerësuar me pikë të ulëta vendet e Ballkanit. Shqipëria ka rezultatin më të keq të shteteve të Ballkanit, e pasuar nga Kosova dhe Maqedonia.

http://www.balkaninsight.com/en/article/balkan-countries-perceived-as-corrupted-report-01-28-2019