Balkan Insight – Politikanët e Ballkanit shfrytëzojnë fëmijët si avantazh politik

Children_blog_640

Fëmijët shpesh janë përdorur si mjete propagandistike politike duke i bërë fushatë politikanëve dhe linjave të ashpra nacionaliste në Ballkan – duke ngritur shqetësime se brezat e rinj po indoktrinojnë me vlera të paligjshme. Femijet shpesh janë përdorur për të nxitur ideologjinë politike dhe partitë politike në parti të ndryshme politike në Jugosllavi (pionierët e Titos) dhe shtetet e pasardhësve të saj, veçanërisht Kroacisë, Serbisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës.

http://www.balkaninsight.com/en/blog/balkan-politicians-exploit-children-for-political-advantage-11-01-2018