ata.gov.al – Bashkia cakton ndihmë financiare për fëmijët në nevojë të Tiranës

bashkia

Këshilli Bashkiak miratoi vendimin për dhënien e ndihmës financiare për përballimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi të ndryshme, për disa fëmijë që banojnë në territorin administrativ të bashkisë së Tiranës dhe nëpërmjet të cilit përfitojnë më shumë se 30 familje. Sipas këtij vendimi, në pjesën më të madhe të rasteve bëhet fjalë për familje të cilat nuk i kanë mundësitë ekonomike e financiare për ta përballuar të vetme fatkeqësinë që i ka goditur.

https://ata.gov.al/2018/06/07/bashkia-cakton-ndihme-financiare-per-femijet-ne-nevoje-te-tiranes/