7.8% e fëmijëve kanë marrë shërbime të specializuara…

Vetëm 7.8% e fëmijëve kanë marrë shërbime të specializuara gjatë vitit të fundit.