55,0% e prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara…

55% e prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara,  pohojnë se e kanë shumë të vështirë të përballojnë shpenzimet  për marrjen e shërbimeve shoqërore  dhe shëndetësore që u duhen fëmijëve të tyre.