Kërkohet ekspert / kompani për: “Përgatitja e raportit me histori suksesi dhe praktikat më të mira të riintegrimit të të rikthyerve në 10 bashki në Shqipëri.

Postuar: 2/09/2022 World Vision Albania kërkon të kontraktojë një Ekspert / Kompani për: “Përgatitja e raportit me histori suksesi dhe praktikat më të mira të riintegrimit të të rikthyerve në 10 bashki në Shqipëri.” Detyrat: – Identifikimi dhe dokumentimi i 20 historive të suksesit dhe praktikave më të mira për riintegrimin e të kthyerve në Shqipëri, […]