1goal4IMPACT – Dibra/ Promovimi i sportit për përfshirje gjinore dhe sociale

Një shije të kampionateve të fushatës 1Goal4Impact do ta gjeni në këtë video të të rinjve dibranë që u përgatitën për të sjellë skuadrën përfaqësuese të qytetit të tyre në Festivalin e Rinisë 2022. Pamjet dhe intervistat na japin një panoramë të aktiviteteve sportive dhe promovimit të sportit për përfshirje gjinore dhe sociale.