World Vision dhe RYCO- Marrëveshje bashkëpunimi për të rinjtë

11111111111111111

Rëndësia për të investuar tek çështjet që prekin rininë sot, jo vetëm në Shqipëri por edhe në Ballkanin Perëndimor, për t’i fuqizuar të rinjtë që të jenë aktivë në aspekte që prekin jetën e tyre, është një proces që ka nevojë për partneritet në nivel lokal, kombëtar dhe rajonal.

Për të promovuar dhe për të advokuar të drejtat e të rinjve në Ballkanin Perëndimor, ditën e sotme Drejtoresha e World Vision, znj. Eljona Boçe Elmazi dhe Sekretari i Përgjithshëm i Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO) z. Djuro Blanusa kanë firmosur një marrëveshje bashkëpunimi.