World Economic Forum – A mundet arsimi të ndihmojë në zvogëlimin e hendekut global midis të pasurve dhe të varfërve?

education

Tregjet e punës janë duke kaluar nëpër transformime të thella. Automatizimi është duke zevendesuar punëtorët që kryejnë punë të zakonshme. Aplikimi i teknologjive dixhitale dhe inteligjencës artificiale pritet te kontribuojne në këtë. Përmirësimi i rezultateve të arsimit dhe promovimi i politikave aktive të rishpërndarjes, janë mënyra efektive për të trajtuar si globalizimin ashtu edhe ndryshimet teknologjike, duke siguruar që ekonomia globale të eci drejt një rruge prosperiteti.

https://www.weforum.org/agenda/2018/07/globalisation-and-inequality-in-a-more-educated-world