World Economic Forum – Liderët e ndryshimit: Njihuni me sipërmarrësit socialë të vitit 2018

sipermarres sociale

Sipërmarrësit socialë shfrytëzojnë fuqinë e forcave të tregut dhe parimeve të biznesit për të zgjidhur problemet sociale në mënyra që përfitojnë të margjinalizuarit dhe të varfërit.

https://www.weforum.org/agenda/2018/09/world-changers-meet-the-social-entrepreneurs-of-the-year-2018