VOA/Programi social “Tungjatjeta…Jetë” edhe në Dibër

lona

Organizata World Vision ndihmoi në Librazhd me programin social “Tungjatjeta, Jetë” 36 fëmijë me aftësi të kufizuara në zonat e thella. Këtë program organizata pritet ta shtrijë edhe në Dibër me 36 fëmijë me aftësi të kufizuar. Ata do të marrin shërbime të specializuara në banesat e tyre nga një ekip, që përbëhet nga një punonjës social, psikolog, fizioterapist dhe logopedist. 

 

https://www.facebook.com/zeriamerikes/videos/2036112163360227/