VOA – Shqipëri, klinikë ligjore për viktimat e dhunës në familje

Në Shqipëri, sapo është hapur Klinika e parë Ligjore për të mbrojtur dhe këshilluar falas viktimat e dhunës në familje. Klinika u hap në Vlorë, ku rastet e dhunës dhe denoncimet po shtohen çdo vit e më shumë, krahas rritjes së ndjeshmërisë dhe ndërgjegjësimit të qytetarëve. Bashkimi Europian po financon një seri projektesh të tilla, të cilat po zbatohen nga organizata “Save the Children” dhe Qendra e Praktikave Ligjore të Integruara.

https://www.zeriamerikes.com/a/4384998.html