Vlerësimi i peizazhit dhe burimeve natyrore_WVA Kurbin