Top Channel – Gjonaj në Strasburg: Reforma në Drejtësi, thelbësore për të Drejtat e Njeriut

gjonaj-1

Në takimin me Presidentin e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, Guido Raimondi vlerësoi rëndësinë që ka Reforma në Drejtësi në rritjen e besimit të publikut ndaj sistemit gjyqësor. Bëhet e ditur se në takim u theksua se Reforma në Drejtësi është thelbësore për zbatimin me efikasitet të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut në sistemin gjyqësor kombëtar.

http://top-channel.tv/2018/06/27/gjonaj-ne-strasburg-reforma-ne-drejtesi-thelbesore-per-te-drejtat-e-njeriut/