Top Channel – Debati për domain-et, AKEP përplaset me organizatat joqeveritare

AKEP ka ndërmarrë disa ndryshime në rregulloren e përdorimit të hapësirës virtuale kombëtare “.al”. “Të gjitha domainet duhet të vendosen në një përdorim 1 vjeçar dhe pika e dytë e këtyre ndërhyrjeve është caktimi i një numri fillestar 5 domaine për individ dhe 15 domaine për organizata. “Nëse një subjekt do të tentojë që të marr një domain që sot e ka një media apo një organizatë, thjesht mund të shkojë të bëjë një regjistrim si biznes dhe e drejta që I jep AKEP duke ja mbrojtur të drejtën e emrit, e bën censurues për palën tjetër që e ka përdorur këtë emër. Rregullorja hyn në fuqi në 1 shtator, AKEP tregon se do të paraqesë kërkesë për seancë dëgjimore pranë Kuvendit për të parashtruar vërejtjet.

http://top-channel.tv/2018/07/29/debati-per-domain-et-akep-perplaset-me-organizatat-joqeveritare/