Thirrje për “Vizitë Ortopedike dhe Protezë për Fëmijë”

Organizata World Vision Albania ka hapur thirrjen drejtuar Spitaleve dhe Klinikave sipas kërkesave të mëposhtme:

  • Vizitë të specializuar Ortopedike
  • Sigurimin e pajisjes ndihmëse të nevojshme (torse ose proteza ortopedike) për fëmijët me probleme të shtyllës kurrizore-skoliozës.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë kërkesën e interesit në adresën vangjel_kojku@wvi.org deri më 10 Janar 2024.

Ju falenderojmë për vëmëndjen dhe interesin tuaj!