Thirrje për partnerë potencialë lokalë dhe kombëtarë të angazhuar në aktivitetet e biznesit të Bimeve Medicinale Aromatike

Postuar: 28/10/2022

World Vision Albania (WVA) shpall thirrjet  për Partnerë potencialë lokalë dhe kombëtarë të angazhuar në aktivitetet e biznesit të Bimeve Medicinale Aromatike në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar dhe vlerësojnë interesin e tyre për bimët e Dibrës .

Thirrja 1. Event #390041. Partnerët potencialë lokalë dhe kombëtarë të angazhuar në aktivitetet e biznesit të MAP (Bimet Medicinale Aromatike) në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar dhe vlerësojnë interesin e tyre për bimët e Dibrës

World Vision Albania (WVA) kërkon një agjenci ose ekspert për të vlerësuar dhe zhvilluar zinxhirin e vlerës së MAP (Bimet Medicinale Aromatike) në KKPA (Zona e Mbrojtur Korab-Koritnik)  . Kjo analizë do të lehtësohet nga një ekspert i jashtëm dhe do të drejtojë në afat të gjatë punën e stafit të projektit në projekte me fokus ruajtjen e biodiversitetit dhe zhvillimin lokal. Në fund do të përgatitet një raport me gjetjet.

Qëllimi i shërbimit :

•           Për të identifikuar partnerët lokalë dhe kombëtarë të angazhuar në bimët aromatike mjekësore (MAP).

•           Të vlerësohet interesi i secilit partner për grumbullimin e bimëve mjekësore dhe aromatike nga zona e Dibrës .

•           Të identifikohen 5 produktet ne MAP-et më të kërkuara në tregjet kombëtare dhe botërore, dhe të rekomanduara për kultivimin në zonën e Dibrës

Thirrja II. Event #390056. Vlerësimi dhe zhvillimi i zinxhirit të vlerës së MAP (Bimet Medicinale Aromatike) në KKPA (Zona e Mbrojtur Korab-Koritnik)

World Vision Albania (WVA) kërkon një agjenci ose ekspert për të vlerësuar dhe zhvilluar zinxhirin e vlerës së MAP (Bimet Medicinale Aromatike)   në KKPA (Zona e Mbrojtur Korab-Koritnik). Kjo analizë do të lehtësohet nga një ekspert i jashtëm dhe do të drejtojë në afat të gjatë punën e stafit të projektit në projekte me fokus ruajtjen e biodiversitetit dhe zhvillimin lokal. Në fund do të përgatitet një raport me gjetjet.

Qëllimi i shërbimit :

1.         Vlerësoni zinxhirin e vlerës për secilin nga 5 BMA-të (Bimet Medicinale Aromatike) më të mundshme në nivel lokal dhe kombëtar, të identifikuar në vlerësimin e mëparshëm të bërë në kuadër të këtij projekti

2.         Identifikoni partnerët lokalë dhe kombëtarë të angazhuar në secilin zinxhir vlerash prej 5 BMA-ve potenciale dhe gjithashtu bashkëpunimin aktual në këtë drejtim.

3.         Vlerësimi i nevojave për kapacitetet e komuniteteve lokale dhe partnerëve, për të mbështetur 5 produkte potenciale, për të përgatitur udhëzuesin për zhvillimin e kapaciteteve të tyre.

Aplikantët e interesuar të  dërgojnë në emailin: procurement_albania@wvi.org brenda datës 03 Nëntor 2022 :

-Një CV, personale ose kompanisë

-Adresë zyrtare emaili (ku do tju dërgohet ftesa për ofertë për të marrë pjesë ne tender)

 Ju mirëpresim!

Shënim: Kapaciteti i emailit tonë është 32 MB , nëse dokumentat e dërguara janë më shumë se ky kapacitet, ju lutem përdorni metoda si zip dokumentat, compress file, google link etj .