Thirrje për aplikim: Event 415941_Tender për automjete të reja

Postuar: 7/03/2023

Organizata World Vision Albania, në kuadër të rinovimit të flotës së automjeteve është duke tenderuar për këtë kategori. Të gjithë subjektet e interesuara duhet të shprehin interesin në adresën e emailit jurven_malaj@wvi.org deri në datën 12 mars 2023.

Pas shpalljes së interesit do të lajmëroheni për specifikat, kërkesën për ofertë dhe mënyrën e aplikimit.

Suksese!

Documents