Të rinjtë përkrahin të Drejtat e Njeriut në Shqipëri

BEV_8370

Të rinjtë duhet të jenë promotorë aktivë në rolin e shoqërisë civile për promovimin e të drejtave të njeriut.

Për këtë qëllim, World Vision Albania (WVA) dhe Rrjeti Rinor i Evropës Juglindore (SEEYN) me ndihmë financiare nga Komisioni Evropian – Instrumenti Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut – kanë filluar implementimin e projektit të bashkëfinancuar nga Bashkimi Europian me titull: “Të rinjtë përkrahin të Drejtat e Njeriut në Shqipëri