Thirrje e Hapur: Kërkohet agjenci konsulence ose ekspert/grup ekspertësh, për hartimin e një Udhëzuesi për Ngritjen dhe Funksionimin e Këshillave Vendor Rinor

World Vision Albania ka një eksperiencë shumë të pasur në punen me të rinjtë, aftësimin dhe fuqizimin e tyre. Përveç kurrikulave të konsoliduara, lidhur me qytetarinë aktive, advokacinë dhe ndërmarrjen e nismave në komunitete, aftësitë për t’iu qasur tregut të punës dhe ndryshimet klimatike, ne punojmë vazhdimisht në fuqizimin e të rinjve për të rritur […]