Syri.net- “Tungjatjeta…Jetë” – Programi social i World Vision nis edhe në Dibër

syri

Nis në Dibër programi social “Tungjatjeta Jetë” i World Vision.  36 fëmijë me aftësi të kufizuara në zonën e Peshkopisë, Maqellarës, Tominit dhe Kastriotit do të marrin shërbime të specializuara në banesat e tyre, ashtu sikurse edhe në Librazhd.

https://www.syri.net/sociale/242364/tungjsatjeta-jete-programi-social-i-world-vision-nis-edhe-ne-diber/