Standart – Rritet tatimi mbi të dypunësuarit

tatimet-780x405

Individët e dypunësuar, pagat bruto të të cilëve të mbledhura së bashku i kalojnë 2 milionë lekë në vit dhe per rrjedhoje bëjnë deklarimin individual vjetor të ardhurave personale, do të duhet të paguajnë më shumë tatime, si rrjedhojë e mënyrës së re që tatimet kërkojë të bëhet llogaritja e tatimit mbi të ardhurat (TAP).

http://www.standard.al/2018/05/07/rritet-tatimi-mbi-te-dypunesuarit/