Mirëqënia e fëmijëve dhe të rinjve në Shqipëri. Raporti – “Si një pandemi globale po ndryshon jetët e fëmijëve në Shqipëri dhe Kosovë

Gjatë muajve Qershor – Korrik 2020, 477 fëmijë dhe të rinj të moshave nga 12-16 vjeç në 9 bashki të Shqipërisë u përfshinë në studimin “Si një pandemi globale po ndryshon jetët e fëmijëve në Shqipëri dhe Kosovë”.  Tre çështjet kryesore që kanë dalë nga nga fëmijët dhe të rinjtë në këtë studim janë:

1. Rritja e nivelit të stresit tek të rinjtë si pasojë e izolimit social;

2. Mungesa e të drejtës për arsim cilësor gjatë periudhës së të mësuarit në distancë;

3. Dhunë fizike dhe emocionale e shtuar ndaj fëmijëve gjatë periudhës së pandemisë.