Shqiptarja.com – Paralajmërimi i ekspertëve: Teknologjia po i bën fëmijët analfabetë dhe të paaftë për të shprehur mendimet

Përdorimi gjithnjë e më tepër i teknologjisë po shkakton tek brezat e rinj problem në shprehjen e ndjenjave dhe mendimeve të tyre. Është ky paralajmërimi që vjen nga ekspertja e komunikimit Voltiza Prendi, e cila shpjegoi se si fëmijët sot në Shqipëri kanë një pasivitet në mënyrën e të shprehurit dhe të socializimit me bashkëmoshatarët e tyre.

http://shqiptarja.com/lajm/paralajmerimi-i-eksperteve-teknologjia-po-i-ben-femijet-analfabete-dhe-te-paafte-per-te-shprehur-mendimet