Scan Tv – Sa të diplomuar punësohen? Statistikisht, vetëm 1 ndër 3 ka shanse të hyjë në tregun e punës

diploma-11111-765x383

Të dhënat zyrtare të vitit të kaluar akademik tregojnë se, ndër 140 mijë studentë të arsimit të lartë, 35 mijë prej tyre u diplomuan. Të dhënat zyrtare të Instat ndërkohë, tregojnë se norma e punësimit të grupmoshës 15 deri në 24 vjeç me arsim të lartë, fiksohej në 32% gjatë tremujorit të 2 të vitit. Kjo do të thotë se, statistikisht, vetëm një ndër 3 të diplomuarit në vit ka gjasa të hyjë në tregun e punës, ose më saktë në tregun e formalizuar të punës, duke pasur parasysh ende punën në të zezë.

http://www.scan-tv.com/sa-te-diplomuar-punesohen-statistikisht-vetem-1-nder-3-ka-shanse-te-hyje-ne-tregun-e-punes/