Scan TV – Pensionet për ish të përndjekurit që kanë punuar në miniera, nis shqyrtimi i nismës në komisionet e Kuvendit

pe

Komisioni Parlamentar i Cështjeve Sociale shqyrton të hënen projektligjin e ri që parashikon se ish-të dënuarit politikë që kanë punuar në miniera, në nëntokë, gjatë kohës së vuajtjes së dënimit politik, do të çlirohen nga detyrimi për ta provuar këtë me anë të vërtetimit. Projektligji parashikon njohjen e kohës së vuajtjes së dënimit politik në burgjet ku punohej në miniera, në nëntokë si punë e kryer në miniera, në nëntokë.

http://www.scan-tv.com/pensionet-per-ish-te-perndjekurit-qe-kane-punuar-ne-miniera-nis-shqyrtimi-i-nismes-ne-komisionet-e-kuvendit/