Scan Tv – “Mirëqenia e shqiptarëve në numra. Në fund të Europës për të ardhurat, në krye për stabilitetin ekonomik “

rap

Shqipëria renditet në vendin e 64-të në botë ndër 152 vende të ndryshme sa i përket nivelit të mirëqenies së qytetarëve, në indeksin SEDA që i referohet zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm. Pozicionimi i Shqipërisë është i njëjtë me atë të vitit të kaluar, ndërkohë që ka fituar disa pikë më shumë.

http://www.scan-tv.com/mireqenia-e-shqiptareve-ne-numra-ne-fund-te-europes-per-te-ardhurat-ne-krye-per-stabilitetin-ekonomik/