Projekte në zbatim

 Projekti “Riintegrimi i të kthyerve nga emigracioni dhe investimi për ta në Shqipëri  REINVEST”

“Riintegrimi i të kthyerve nga emigracioni dhe investimi për ta në Shqipëri  REINVEST” është një projekt disa vjecar i financuar nga Qeveria Gjermane dhe i zbatuar nga World Vision Albania.

Projekti RE-IN-VEST ka kontribuar që të kthyerit nga emigracioni të kenë akses në shërbime cilësore të mbrojtjes sociale, duke u ofruar atyre mundësi për të gjeneruar të ardhura. Kjo ka rezultuar në fuqizimin e tyre socio-ekonomik.

Zbatimi i masave të projektit, ka kontribuar në tre momente historike, sipas projekt propozimit të rënë dakord me BMZ/GIZ:

1: Palët e interesuara në nivel lokal janë të angazhuar në integrimin socio-ekonomik të të kthyerve.

2: Të kthyerit nga emigracioni kanë akses në mbështetje të specializuar psiko-sociale.

3: Të kthyerit kanë akses në punësim, ose mundësi vetëpunësimi.

Projekti i financuar nga qeveria gjermane dhe implementuar nga GIZ, zbatohet nga World Vision Albania dhe Diakonia Agapes në 10 bashki të Shqipërisë

Artikuj

Në Kurbin, prej 3 muajsh ka nisur një rrugëtim transformues për komunitetet lokale, me …

Të rinjtë kanë nevojë të mbështeten për të zhvilluar aftësi të buta dhe të …

Me sloganin “Investo për të parandaluar dhunën ndaj grave dhe vajzave”, Qendra “Fuqizojmë Komunitetin” …

Në Librazhd ka nisur puna për vënien në funksion të Qendrës Multifunksionale “Kia Green …

Pas zbatimit me sukses në zonën e Dibrës të projektit 1 vjeçar “Përmirësimi i …