Rihapet thirrja për aplikime – fasilitator të Klubit SKYE Kosovë