Revista Monitor – BERZH: Krimi, korrupsioni dhe infrastruktura e dobët ulin 15 % në vit të ardhurat e bizneseve në Shqipëri

revista

Gjetjet e një studim të ekonomistëve të BERZH kanë nxjerrë se, pengesat e biznesit imponojnë kosto të mëdha për ndërmarrjet dhe funksionojnë si taksa të fshehura në aktivitetet e tyre. Sipas tyre mesatarisht, firmat në Ballkan humbasin 13.2% të shitjeve të tyre vjetore për shkak të katër pengesave në mjedisin e biznesit, përkatësisht: krimit, mungesës së energjisë elektrike dhe infrastrukturës së dobët.

http://www.monitor.al/berzh-krimi-korrupsioni-dhe-infrastruktura-e-dobet-ulin-15-ne-vit-te-ardhurat-e-bizneseve-ne-shqiperi/