Revista Monitor – Ana tjetër e medaljes së integrimit; Bizneset shqiptare nuk janë gati të përballen

dogana-1-300x164

Anëtarësimi në BE mbështetet në tre parime të përcaktuara në Këshillin e Kopenhagës në vitin 1993, një prej të cilëve është “Kriteri Ekonomik” (ekonomi tregu funksionale dhe e aftë për të përballuar konkurrueshmërinë brenda tregut të përbashkët europian). Sipas progres-raportit, Shqipëria është e përgatitur në mënyrë të moderuar për funksionimin e ekonomisë së tregut. Komisioni dha nota jo kaluese për zhvillimet në sektorin e bujqësisë dhe investimeve në shkencë dhe teknologji.

http://www.monitor.al/ana-tjeter-e-medaljes-se-integrimit-bizneset-shqiptare-nuk-jane-gati-te-perballen/