Qëllimet globale për zhvillim të qëndrueshëm

Postuar: 18/02/2016

Kjo broshurë prezanton qëllimet dhe synimet e identifikuara me mbështetjen e shumë organizatave dhe personave në mbarë botën, si fushat parësore në të cilat duhet punuar për ndërtimin e një bote më të mirë për të gjithë në 15 vitet e ardhshme.
Broshura_Femije-shoke