Përfshirja e të rinjve, të drejtat e njeriut në Shqipëri

Infografic_Youthstanding up for Human rights_Grant

1793 #adoleshentë dhe të #rinj, në 19 qytete të #Shqipërisë, për 10 muaj kanë gjetur mënyrën dhe kohën të angazhohen me njëri tjetrin, por duke respektuar masat anti COVID-19. Ata janë bërë pjesë në:

• 78 trajnime për të drejtat e njeriut;

• 40 aktivitete ndërgjegjësuese;

• 1 aplikacion për të rinjtë për të aksesuar dhe mësuar mbi shërbimet që lidhen me edukimin, punësimin, shëndetin dhe kulturen;

• 64 nisma në komunitet;

• 60 aktivitete shpërndarje paketash ushqimore për familjet në nevojë;

• 2 panaire në nivel lokal.